Over het event

De samenleving transformeert door digitale technologie en daarmee verandert de rol en de plaats van de mensheid. Maar de visies verschillen. De een verwacht dat robots en algoritmes de wereld overnemen, de ander ziet een prachtige samensmelting van mens en cybernetica, terwijl weer anderen de mensheid via ICT de vervuilde aarde zien terugbrengen naar een biologisch juiste balans. Hoe het ook zij, de mens staat centraal in onze informatiemaatschappij en behoort centraal te blijven staan; ook bij alle huidige en toekomstige veranderingen. De KNVI heeft het begrip ‘Informatieprofessional 3.0’ en de ‘Digitale transformatie’ neergezet en uitgewerkt in diverse beleidsplannen en publicaties.

Waar

IJpromenade 1
1031 KT Amsterdam

Wanneer

13 december 2018
24-uurs programma


Unieke locatie

Op 13 december 2018 wordt Smart Humanity 2018 georganiseerd in het EYE Amsterdam. Deze unieke locatie staat op 13 december 24 uur exclusief tot onze beschikking met 3 grote filmzalen, 4 kleinere zalen en de Arena (met een prachtig uitzicht over het IJ).


5 inhoudelijke thema’s

De dag wordt gevuld met korte en lange lezingen, debatten, actieve sessies, buitenactiviteiten etc. aan de hand van 5 inhoudelijke thema’s:

• Smart GLAM (Galleries, Libraries,
Archives, Musea)
• Smart Me & Ethiek
• Smart Mobility
• Smart Industries
• Smart Cities

Ook zullen diverse wetenschappelijke onderwerpen worden opgenomen in het programma.


Je kunt je nu inschrijven!

Smart Humanity is op 13 december en is verdeeld in 5 tijdsvakken. Elk vak bestaat uit een deel inhoud (één of meerdere keynotes, lezingen, overige inhoudelijke activiteiten), een cateringmoment, tijd om te netwerken en anderen te ontmoeten. Deelnemers kunnen zich voor één of meerdere tijdsvakken aanmelden of een dag passe-partout afnemen. Voor sponsoren zijn er diverse pakketten samengesteld. Daarnaast zijn pakketten op maat natuurlijk ook altijd mogelijk.

Programma

 • Tijdvak 1

  00:00 - 05:00

 • Opening hackaton
  Hackaton
  Where
  Room at the Top

 • Tijdvak 2

  05:00 - 09:00

 • We haven't found any session that matches you're criteria
 • Tijdvak 3

  09:00 - 13:00

 • In een workshop zullen de deelnemers ervaren dat accesibility belangrijk is en, op voorwaarde dat je de goede dingen doet, niet per se heel veel extra inspanning hoeft te kosten. Los hiervan kunnen de deelnemers kennismaken met het zogenaamde Design System van de Nederlandse Overheid. Dit DS bestaat uit interactiepatronen, visual design en o.a. op accesibility geteste frontend componenten. In de workshop worden delenemers uigedaagd met dit DS een voor iedereen toegankelijke webapplicatie ne/of app te maken.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Waterfront

 • Smart Mobility
  Where
  IJ-Lounge

 • Waar werkt de nieuwe generatie professionals in het brede veld van informatie en erfgoed? Een aantal -30'ers vertellen over hun werkzaamheden en hun toekomstdromen.
  Smart GLAM
  Where
  Studio

 • Smart Industries
  Where
  Cinema 3

 • Smart humanity vraagt dat we zaken anders gaan ontwerpen dan we voorheen deden. De mens moet centraal staan, van begin tot einde. Maar als we dat niet alleen maar willen roepen, maar ook echt doen, dan vergt dat een andere logica dan we gewend zijn. We zitten qua denken nog vaak vast in het industriële tijdperk met de organisatie als centrum van ons universum. Dan herkent die mens waarvan wij roepen dat we ‘m centraal stellen, dat zelf totaal niet. Dus hoe kunnen we die andere logica en dat andere denken gebruiken om objecten, activiteiten en systemen op een ‘smart’ en ‘human’ manier te ontwerpen, zodat die mens zich ook centraal voelt staan? In deze lezing neem ik u mee in hoe de VUCA-vraagstukken (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) van de informatiesamenleving van vandaag de dag voor problemen zorgen als we blijven denken en doen zoals we altijd deden. Een nieuwe logica, die van de mens centraal, kan helpen om deze VUCA-vraagstukken juist als kans voor innovatie en sustainable change te gebruiken.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Cinema 4

 • Smart Cities
  Where
  Cinema 1

 • "Digitalisering van de Supply Chain: zonder sociale innovatie geen technologische innovatie Zonder twijfel kunnen technologische ontwikkelingen zoals Blockchain, IoT, Robotisering, Platooning, 3D printen, Virtual / augmented reality, AI, Industry 4.0 en nog veel en veel meer een enorme impact hebben op hoe supply chains zijn georganiseerd. Maar ondanks de hausse aan technologieën en de ongekende mogelijkheden die deze technologieën in zich meedragen komen de daadwerkelijk implementaties maar moeizaam tot stand. In deze lezing wordt ingegaan op de belangrijkste bottleneck bij innovatie, namelijk het gebrek aan 'sociale innovatie'. Ook wordt aangegeven waarom dit zo moeilijk blijft en natuurlijk wat we er aan zouden kunnen doen.
  Smart Mobility
  Where
  IJ-Lounge

 • Deze rondleiding gaat over de wijze waarop Eye zijn collecties beheert, restaureert, digitaliseert en openbaar maakt.
  Extern
  Smart GLAM
  Where
  10 minuten lopen vanaf EYE

 • Smart Cities
  Where
  Cinema 3

 • Smart Cities
  Where
  Cinema 4

 • Game: interactief ontwerp paneel
  Smart Cities
  Where
  Waterfront

 • Smart Me & Ethiek
  Where
  Cinema 1

 • Smart GLAM
  Where
  Studio

 • Deze rondleiding gaat over het gebouw, de architectuur en door de permanente tentoonstelling over Filmgeschiedenis.
  Extern
  Smart GLAM

 • Deze rondleiding gaat over de wijze waarop Eye zijn collecties beheert, restaureert, digitaliseert en openbaar maakt.
  Extern
  Smart GLAM
  Where
  10 minuten lopen vanaf EYE

 • I-professionals werken pas echt smart als ze werken volgens een code of conduct. We presenteren de actuele stand van zaken in Brussel, waar een code ontwikkeld wordt vanuit vier perspectieven: the interests of the public and of society the employer or client the informatics profession the professional practitioner Maar zo’n code lijkt een beetje hoog over als je je dagelijks brood zit te verdienen? Op de ranglijsten van T-shaped I-professionals en die van 21-century skills staan competenties als kritisch denken en ethisch redeneren steevast bovenaan. Wij willen deze abstracta toepasbaar te maken. Daarom presenteren we drie denkramen en een checklist. In organisaties verrichten I-professionals dagelijks drie soorten denkhandelingen: beslissen, kiezen en reageren. Op alle drie die handelingen kunnen (moeten) zij ethisch reflecteren. Met drie heuristieken voor open redeneren en een checklist voor ethisch redeneren proberen wij die denkhandelingen en die reflectie zo te faciliteren, dat zij altijd communiceerbaar zijn, dat er met collega’s en derden samengewerkt kan worden aan onderbouwing, en dat zij -na normering- accountabel zijn.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Cinema 3

 • Smart Me & Ethiek
  Smart Cities
  Smart Industries
  Smart Mobility
  Smart GLAM
  Where
  Cinema 4

 • Smart Mobility
  Where
  Cinema 1

 • Smart Industries
  Where
  Studio

 • "Een workshop Patient Journey Mapping van 60 minuten, waarin groepen zelf aan de gang gaan in het vormen van een patiëntreis waarbinnen zij hun oplossing kunnen positioneren. Je gedurende een uur verplaatsen in wat de oplossing kan betekenen in de reis van een patiënt leidt vaak al tot waardevolle inzichten."
  Smart Industries
  Where
  Waterfront

 • Tijdvak 4

  13:00 - 17:00

 • Deze rondleiding gaat over de wijze waarop Eye zijn collecties beheert, restaureert, digitaliseert en openbaar maakt.
  Extern
  Smart GLAM
  Where
  10 minuten lopen vanaf EYE

 • Buiksloterham is een voormalig scheepsbouw- en industriegebied in Amsterdam Noord (100 ha). Sinds 2009 is de transformatie gaande naar een zo circulair mogelijke woon- en werkwijk. De bedoeling is dit in nauw overleg met bewoners en bedrijven in het gebied te doen. Onze vraag is hoe we data daarbij een slimmere rol kunnen laten spelen. Programma: Eerst een introductie in het clubhuis van Stadslab over de circulaire ambitie en wat al bereikt is voor Buiksloterham. Daarna een rondwandeling door het gebied. Tenslotte de vraag aan de deelnemers welke mogelijkheden zij zien in het gebruik van data voor de verdere ontwikkeling van het gebied.
  Smart Cities
  Extern
  Where
  Buiten

 • Smart Cities
  Where
  IJ-lounge

 • "Als ondersteuning van het besluit van KNVI om te onderzoeken hoeveel animo er is bij de leden voor het aanbieden van een intervisie programma, zal het jaarcongres worden gebruikt om deze dienst van het KNVI te promoten. Doormiddel van drie workshops zullen de deelnemers (ca 20 per workshop) ervaren wat intervisie is en wat je er in je beroepspraktijk aan hebt. Na de workshop kan men zich inschrijven voor een intervisiegroep."
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Waterfront

 • Smart GLAM
  Where
  Studio

 • Onbemande vrachtvliegtuigen (OVV’s) verkeren nog in het ontwikkelingsstadium, maar ze hebben het potentieel om de logistieke keten in de komende twintig jaar ingrijpend te veranderen. OVV’s kunnen ladingen vanaf 250 kg tot tientallen tonnen vervoeren over afstanden van 500 km of meer. Vooral voor kleine ladingen naar bijvoorbeeld afgelegen gebieden zijn ze naar verwachting geschikt. Ze zullen niet alleen landen op vliegvelden maar ook op bijvoorbeeld industrieterreinen. Informatietechnologie speelt een belangrijke rol bij het alloceren van ladingen aan vliegtuigen, en bij het ontwikkelen van beslissingsondersteunende instrumenten.
  Smart Mobility
  Where
  Cinema 3

 • "De vergrijzing van de bevolking is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Deze uitdaging biedt de markt voor life sciences bedrijven enorme mogelijkheden. Nieuwe medische innovaties beschikbaar maken kan ook een kostenbesparing opleveren. Deze innovaties zijn te danken aan doorbraken in genomicsonderzoek, stamcelonderzoek en ander biologisch onderzoek. Maar ook door het toepassen van ICT in de sector, zoals e-health. Nederland hoort op onderzoeksgebied bij de internationale top. Er is winst te behalen als bedrijven erin slagen om deze kennis vaker om te zetten in nieuwe medicijnen of technologieën. Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Life Sciences & Health speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda van de Life Sciences & Health-sector. Nico van Meeteren, directeur van het consortium, ligt die rol toe. Cas Paauwe, opleider verpleegkunde en functioneel beheerder Learning Management System (LMS), laat zien hoe innovatie in zijn werk gaat in de praktijk van leren en innoveren in de Gelre Ziekenhuizen.
  Smart Industries
  Where
  Cinema 4

 • Deze rondleiding gaat over de wijze waarop Eye zijn collecties beheert, restaureert, digitaliseert en openbaar maakt.
  Extern
  Smart GLAM
  Where
  10 minuten lopen vanaf EYE

 • Pitch: interactieve toepassing, VR/AR
  Smart Cities
  Where
  Cinema 3

 • Stel je voor dat je morgen een treinreis gaat maken. Vanavond zit je op de bank met je tablet om te kijken hoe laat je trein vertrekt, hoe lang je erover doet en of en waar je moet overstappen. Morgenochtend ga je met de fiets naar het station. Je wilt vooral weten van welk perron je trein vertrekt. In de trein wil je weten op welk perron je moet zijn als je zometeen gaat overstappen. Stap je uit om over te stappen, dan is het belangrijk om te weten of je op tijd bent en of het perron onveranderd is. Je kent dit station niet, dus eventuele aanwijzingen om er te komen zijn zeer welkom. Zit je eenmaal in het tweede deel van je reis dan wil je weten of de verwachte eindtijd gehaald gaat worden. Bovenstaande beschrijft een letterlijke customer journey voor misschien wel de NS reizigersapp. Als gebruiker wil ik op verschillende momenten verschillende dingen weten. Door daarop in te spelen kan de NS het gebruik van de app niet alleen prettiger maken, maar ook op de cruciale momenten reizigers voorzien van accurate en actuele informatie. Zonder dat de reiziger zelf op zoek moet in zijn app om die informatie boven te krijgen. Maar zelfs als er geen user interface is kan context gebruik beïnvloeden. In de fictieve treinreis van zojuist is een airconditioningsysteem geïnstalleerd dat koelt of verhit op basis van de gemiddelde lichaamstemperatuur van de reizigers. Zo’n systeem noemen we dan context-aware. CRUX is het Center for Research on User Experience, een virtueel onderzoeksbureau verbonden aan de Universiteit Utrecht. In een onderzoek, waarbij een centrale rol is weggelegd voor daadwerkelijke gebruiksdata, hebben we gekeken naar de impact die context heeft op producten van enkele grote organisaties. Welke contextfactoren hadden de grootste impact op het succes van die producten? En hoe kunnen we die specifieke contextfactoren een rol geven in de customer journeys die we opstellen voor dergelijke producten? In een workshop in 2 delen kunnen we met de deelnemers kijken welke contextfactoren nou impact (kunnen) hebben op de producten waar zij aan werken. En op welke manier dat impact kan hebben op de customer journeys van die producten. Als een deelnemer serieus meedoet aan deze workshop kan dit voor haar tot concrete resultaten leiden zodra ze de resultaten binnen haar eigen onrganisatie brengt.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Studio

 • "Software is eating the world" - Steden zijn in steeds grotere mate afhankelijk van software en data. Niet alleen producten en diensten, maar ook interne processen worden meer en meer digitaal. Software wordt zo onderdeel van het DNA van organisatie. Het is daarom de hoogste tijd om digitaal volwassen en onafhankelijk te worden, maar dat is niet altijd even makkelijk. Maarten Geraets van TiltShift licht deze digitale transformatie toe aan de hand van succesvolle en minder succesvolle voorbeelden.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  IJ-Lounge

 • Smart Industries
  Where
  Waterfront

 • Bij het ontwerpen van informatiesystemen ligt de nadruk op de werkprocessen die ze ondersteunen. Daarmee komt al snel de toegankelijkheid van de informatie buiten deze werkprocessen in gedrang. Met de gedachte dat iemand anders dat later wel oplost in een apart archiveringssysteem. Maar ‘later’ is die informatie vaak al verloren of onbruikbaar. Herstel is dan kostbaar en komt er daarom vaak niet meer van. Archivering by design staat voor een andere aanpak. Archivering by design betekent dat al bij het ontwerpen van de informatiesystemen die het werkproces ondersteunen, rekening wordt gehouden met het duurzaam toegankelijk maken van de informatie uit het werkproces. Archivering by design overbrugt de kloof die vaak bestaat tussen het werkproces en het archiveringsproces. Door de archivering integraal te benaderen vanuit het werkproces. Zo belast archivering het werkproces niet, maar is het juist ondersteunend.
  Smart GLAM
  Where
  Cinema 4

 • "Stijgende kosten van zorg en exponentiële technologische ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat zorgaanbieders moeten nadenken over het vernieuwen van hun aanbod. Hoe kan de zorg slimmer, zuiniger en beter? Daarom zoeken ziekenhuizen continu naar nieuwe mogelijkheden, technologieën en toepassingen en proberen ze zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden. Deze investering leidt tot betere kwaliteit van de zorg, een betere logistiek van de behandeling, een betere service aan patiënten en – toch ook niet onbelangrijk – tot kostenbesparingen. Remco Hoogendijk, innovatiemanager Sint Maartenskliniek, laat o.a. zien wat sensortechnologie kan betekenen voor het verbeteren van de zorg aan patiënten die revalideren van een ongeval. Sjoerd van Dekken, innovatiemedewerker GGZ Friesland, vertelt over de eerste Blended Virtual Reality behandel module, genaamd VIDER, voor het behandelen van patiënten met een paniekstoornis. Ook laat hij het ontwikkelen van een app zien die op basis van smartphone data een manische depressie kan herkennen.
  Smart Industries
  Where
  Waterfront

 • Deze rondleiding gaat over de wijze waarop Eye zijn collecties beheert, restaureert, digitaliseert en openbaar maakt.
  Extern
  Smart GLAM
  Where
  10 minuten lopen vanaf EYE

 • Smart Cities
  Where
  Cinema 1

 • 2x 30 minuten lezingen + 30 minuten discussie
  Where
  IJ-Lounge

 • Extern
  Smart GLAM

 • Smart GLAM
  Where
  IJ-Lounge

 • Waarschijnlijk heeft digitalisering nergens zo vroeg, en ook zo hevig, alles opgeschud als in de muziekwereld. Van downloaden tot streaming audio, de nog altijd voortschrijdende digitalisering heeft grote gevolgen voor de traditionele muziekindustrie. Techbedrijven zoals Apple en Spotify domineren nu de markt en kunnen allesbepalend zijn voor succes. Tegelijkertijd is het analoge vinyl bezig aan een grote comeback. Liefhebbers betalen met gemak 35 euro voor een ‘ouderwetse’ lp en de platenperserijen kunnen de vraag nauwelijks aan. Wat betekenen al deze veranderingen voor Muziekweb/CDR, de muziekbibliotheek van Nederland? De missie die Muziekweb bij de oprichting in 1961 formuleerde – het verdiepen en verbreden van muzikale kennis en interesse – kan niet meer (alleen) op de traditionele manier worden vervuld: het uitlenen van lp’s en cd’s. Hoe moet Muziekweb zich positioneren in een wereld waarin muziek ‘gratis’ vanuit de cloud kan worden beluisterd? Hoe kan Muziekweb juist gebruik maken van de digitalisering? Wat kan Muziekweb aan meerwaarde bieden tussen alle grote internationale spelers die zich op de muziekmarkt hebben gestort? En waarom is een muziekbibliotheek zoals Muziekweb eigenlijk nog nodig?
  Smart GLAM
  Where
  Waterfront

 • Deze rondleiding gaat over de wijze waarop Eye zijn collecties beheert, restaureert, digitaliseert en openbaar maakt.
  Extern
  Smart GLAM
  Where
  10 minuten lopen vanaf EYE

 • Interactie: training
  Smart Cities
  Where
  Studio

 • Kees gaat in zijn lezing in op trends binnen Smart Cities. Daarbij schakelt hij tussen stromingen, ontwikkelingen en concrete voorbeelden. De veranderingen in steden door sensoren, snel mobiel internet en big open data als de kerndragers van smart cities staan centraal. Kees gaat daarbij in wat dat betekent voor het leven van mensen en hoe verschillende groepen mensen daarmee omgaan. We zijn in de 21e eeuw aangeland in een tijd van individueel zwermen.
  Smart Cities
  Where
  Cinema 3

 • Smart Cities
  Where
  Cinema 4

 • Tijdvak 5

  17:00 - 24:00

 • In de workshop leren I-professionals werken met de werkbank OER, een toolkit voor open en ethisch redeneren. Zij brengen eigen casussen in, die zij in groepen uitwerken. Plenair reflecteren we op de relevantie van de toolkit voor het dagelijks werk van de deelnemers. Alle deelnemers ontvangen gratis de toolkit en het e-handboek OER. Handig: neem een laptopje mee, dan kunt u direct in de toolkit werken.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Studio

 • Een Pauw/Jinek achtige setting, waarin het gesprek gaat over de spanning tussen de snelheid van de digitale technologie enerzijds en de traagheid van de veranderingen binnen de overheid anderzijds.
  Smart Cities
  Where
  Waterfront

 • Veel van de belangrijkste vraagstukken in onze informatiesamenleving zijn VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous). Design thinking met de mens centraal kan helpen om dit soort ‘wicked’ vraagstukken aan te pakken. In deze workshop wil ik de deelnemers meenemen in een proeverij van mogelijke ideeën om Design thinking hiervoor in te zetten. Door een soort van Copernicaanse revolutie in ons denken - niet de organisatie maar de mens staat centraal – komen we op andere beelden van wat het vraagstuk is, op andere ideeën om ermee om te gaan en op andere manieren om mensen voor je plan te enthousiasmeren. Lastig? Zeker! Want we moeten bepaalde zaken ont-leren. Maar het leidt wel tot verandering die beklijft!
  Smart Me & Ethiek
  Where
  IJ-Lounge

 • Smart Industries
  Smart Cities
  Smart Me & Ethiek
  Smart Mobility
  Smart GLAM
  Where
  Cinema 4

 • Gebeurtenissen en veranderingen leiden vaak tot diverse reacties van veel verschillende stakeholders. Sociale media, nieuws en (micro)blogs bevatten rijke informatie van burgers, woordvoerders, politici en bestuurders over hun perspectief op die gebeurtenissen. We hebben een model gemaakt waarmee wij die perspectieven kunnen vatten en ontwikkelen software die reacties van mensen kan lezen en hun perspectief op gebeurtenissen kan herkennen. Dit model heet het Grounded Representation and Source Perspective model (GRaSP). Hiermee kunnen wij debatten en discussies in kaart brengen die expliciet maken wie wat vindt van wat er gebeurt is, gepland is of gaat gebeuren. Het monitoren van dergelijke beeldvorming kan helpen om de impact van slimme oplossingen te meten en op termijn verstandige beslissingen te nemen.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Cinema 1

 • Smart Industries
  Smart Cities
  Smart Me & Ethiek
  Smart Mobility
  Smart GLAM
  Where
  Cinema 4

 • Bedrijven en organisaties zijn de afgelopen 10 jaar druk bezig geweest met het digitaliseren van hun systemen, onder het mom van “Data is de nieuwe Olie”. Maar wie zich eenmaal verdiept in de wereld van de data, komt erachter dat de tools, de hulpmiddelen om de juiste dingen te doen met data misschien nog wel belangrijker zijn. Jim Stolze neemt ons tijdens zijn lezing mee in de wereld van de algoritmen. Gesteund door het VOGIN fonds heeft hij het initiatief genomen voor een “Algorithm Hall of Fame”. Welke algoritmen zou iedereen moeten kennen? Welke algoritmen spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven, maar zijn bij het publiek onbekend. Wie heeft ze ontworpen? Hoe werken ze? En … hoe zorgen we ervoor dat ze voor de juiste dingen gebruikt worden?
  Smart Me & Ethiek
  Smart Industries
  Where
  Cinema 1

 • In een workshop zullen de deelnemers ervaren dat accesibility belangrijk is en, op voorwaarde dat je de goede dingen doet, niet per se heel veel extra inspanning hoeft te kosten. Los hiervan kunnen de deelnemers kennismaken met het zogenaamde Design System van de Nederlandse Overheid. Dit DS bestaat uit interactiepatronen, visual design en o.a. op accesibility geteste frontend componenten. In de workshop worden delenemers uigedaagd met dit DS een voor iedereen toegankelijke webapplicatie ne/of app te maken.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Waterfront

 • Archivarissen spelen vaak een rol in films. Archivarissen uit het verleden, archivarissen in de toekomst en archivarissen uit parallelle universums. Zij staan zelden op de voorgrond, maar hun rol heeft verstrekkende gevolgen voor het verhaal. Zij vinden vaak het cruciale stuk informatie of ontdekken dat informatie ontbreekt. Vaak zijn het professionals (ietwat saai) in een bijrol, soms zijn het losers of bureaucraten. Zij kunnen de hoofdpersoon helpen of juist hinderen. Ridders, al dan niet in scifi, crime hunters, tovenaars, nazi’s of Stasi agenten, MI5 spionnen, archeologen, hackers, burgemeesters …  Eigenlijk een heel scala van filmkarakters in de filmhistorie hangt af van archivarissen en hun archieven. In deze sessie proberen we een indruk te geven van de verbeelding van archivarissen en archieven in de filmgeschiedenis. We gebruiken beelden uit bekende en minder bekende films en series. Welke rol hebben archivarissen en archieven in de filmcultuur? Welk belang hebben zij voor de karakters of voor het verhaal? Hoe ziet een archivaris in de film eruit? Voor informatiespecialisten met een hart voor cinema!
  Smart GLAM
  Where
  Cinema 3

 • Smart GLAM
  Where
  IJ-Lounge

 • Smart Industries
  Smart Cities
  Smart Me & Ethiek
  Smart Mobility
  Smart GLAM
  Where
  Cinema 4

 • Je kunt pas 'smart' zijn met digitaal als de organisatie een bepaalde digitale volwassenheid heeft bereikt. In deze workshop leer je hoe je de digitale volwassenheid van je organisatie meet en verder optimaliseert.
  Smart Industries
  Where
  Studio

 • Smart Mobility
  Where
  Cinema 1

 • Smart Me & Ethiek
  Smart Cities
  Smart Industries
  Smart Mobility
  Smart GLAM
  Where
  Cinema 4

 • Hackaton
  Where
  Arena

Onze sprekers

Een selectie van de sprekers van Smart Humanity 2018.

Locatie

EYE Amsterdam, IJpromenade 1, 1031 KT in Amsterdam

Bestel je tickets nu!

Ervaar een 24-uurs programma met verschillende sprekers en doe nieuwe kennis op. Krijg vragen beantwoord tijdens de sessies of de verschillende netwerkmogelijkheden. Een unieke gelegenheid om de laatste kennis en ontwikkelingen in het informatievlak te zien en te horen.