Over het event

14 december 2018 – Amsterdam. Bijna 700 informatieprofessionals zijn gisteren in gesprek gegaan over het thema Smart Humanity, bij sessies als Patatje Oorlog, Datapoly, AI for good en Design Thinking for Human Wicked
Problems. De inspirerende en exclusieve setting van het Eye was een weloverwogen keuze: een informatie-hub voor filmkenners, een museum met een uitgebreide fysieke en digitale collectie, en een open ontmoetingsplaats die midden in de samenleving staat. Een samenleving die enorm verandert. De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) bereidt zijn leden voor op hun veranderende rol in die samenleving.

De samenleving transformeert door digitale technologie en daarmee verandert de rol en de plaats van de mensheid. Maar de visies verschillen. De een verwacht dat robots en algoritmes de wereld overnemen, de ander ziet een prachtige samensmelting van mens en cybernetica, terwijl weer anderen de mensheid via ICT de vervuilde aarde zien terugbrengen naar een biologisch juiste balans. Hoe het ook zij, de mens staat centraal in onze informatiemaatschappij en behoort centraal te blijven staan; ook bij alle huidige en toekomstige veranderingen. De KNVI heeft het begrip ‘Informatieprofessional 3.0’ en de ‘Digitale transformatie’ neergezet en uitgewerkt in diverse beleidsplannen en publicaties.

Waar

IJpromenade 1
1031 KT Amsterdam

Wanneer

13 december 2018
24-uurs programma


Unieke locatie

Op 13 december 2018 werd Smart Humanity 2018 georganiseerd in het EYE Amsterdam. Deze unieke locatie stond op 13 december 24 uur exclusief tot onze beschikking met 3 grote filmzalen, 4 kleinere zalen en de Arena (met een prachtig uitzicht over het IJ).


5 inhoudelijke thema’s

De dag werd gevuld met korte en lange lezingen, debatten, actieve sessies, buitenactiviteiten etc. aan de hand van 5 inhoudelijke thema’s:

• Smart GLAM (Galleries, Libraries,
Archives, Musea)
• Smart Me & Ethiek
• Smart Mobility
• Smart Industries
• Smart Cities


Smart Humanity 2018

De samenleving transformeert door digitale technologie en daarmee verandert de rol en de plaats van de mensheid. Maar de visies verschillen. De een verwacht dat robots en algoritmes de wereld overnemen, de ander ziet een prachtige samensmelting van mens en cybernetica, terwijl weer anderen de mensheid via ICT de vervuilde aarde zien terugbrengen naar een biologisch juiste balans. Hoe het ook zij, de mens staat centraal in onze informatiemaatschappij en behoort centraal te blijven staan; ook bij alle huidige en toekomstige veranderingen. De KNVI heeft het begrip ‘Informatieprofessional 3.0’ en de ‘Digitale transformatie’ neergezet en uitgewerkt in diverse beleidsplannen en publicaties.

Op de hoogte blijven van Smart Humanity? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief!

Meld je via www.knvi.nl aan voor de twee
wekelijkse nieuwbrief!

Smart Humanity 2018 – Hackathon

Is de mens altijd slimmer dan de techniek, of kunnen we techniek zo inrichten dat de mens er niet doorheen kan?

Op de bovenste verdieping van het Eye Filmmuseum heeft tijdens Smart Humanity, op 13 december 2018, een hackathon plaats gevonden. Deze hackathon was speciaal! Het is namelijk de eerste keer dat Tesorion, Defensie, Politie en NCTV in 1 hackathon samenwerkten.

Naast de hackathon bestond ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de masterclass waar je de basis werd uitgelegd waarna deze direct in de praktijk werd gebracht met een echte ‘capture the flag’.

Programma

 • Tijdvak 1

  00:00 - 05:00

 • Vraag aan 10 verschillende mensen wat ‘informatie’ betekent en je krijgt 10 verschillende antwoorden. Best vreemd. Iedereen beseft dat informatie belangrijk is want we kunnen niet functioneren zonder informatie. We kunnen geen beslissingen nemen zonder informatie. We kunnen niet werken zonder informatie. Misschien kunnen we zelfs ons huis verlaten zonder informatie. Informatie is natuurlijk altijd essentieel geweest voor de mens. Maar het is eigenlijk pas van de laatste jaren dat we een probleem lijken te hebben met het verwerken van informatie. Is het de ‘Information Overload’ of de ‘Filture Failure’? In ieder geval zijn zeer veel mensen bezig met het zorgen dat de juiste informatie voor de juiste mensen op de juiste tijd en op de juiste plek beschikbaar is? Hoe doen zij dat? Waarom doen zij dat? Hebben zij dan geen last van die ‘information overload’? Over de mensen die dagelijks bezig zijn met metadata, structureren van informatie, digitale duurzaamheid, informatiebeveiliging, het aanleveren van informatiediensten en producten en het digitaliseren van informatie gaat de documentaire ‘Alles is informatie’.
  Smart GLAM
  Smart Industries
  Smart Cities
  Smart Me & Ethiek
  Smart Mobility
  Where
  Cinema 4

 • ‘TOEGANG!’ is de 2e documentaire van de SOD en daarmee een vervolg op ‘Alles is Informatie’ uit 2015. Dit keer kijken we naar de invloed van informatie op de (informatie)samenleving en de gevolgen van de steeds verdergaande digitalisering op het kunnen beheren van informatie. Wie is er eigenlijk ‘in control’? En wat betekent dat voor de Nederlandse overheid, bedrijven en de rol van de Informatieprofessional?
  Smart GLAM
  Smart Industries
  Smart Cities
  Smart Me & Ethiek
  Smart Mobility
  Where
  Cinema 4

 • Opening hackaton
  Hackathon
  Where
  Cinema 4

 • Tijdvak 2

  05:00 - 09:00

 • Heb je een passe-partout voor Smart Humanity of heb je Tijdvak 2 gereserveerd? Ontbijt dan gezellig mee met vakgenoten en hackers in de EYE arena.
  Smart GLAM
  Smart Industries
  Smart Cities
  Smart Me & Ethiek
  Smart Mobility
  Hackathon
  Where
  EYE arena

 • Tijdvak 3

  09:00 - 13:00

 • In een workshop zullen de deelnemers ervaren dat accessibility belangrijk is en, op voorwaarde dat je de goede dingen doet, niet per se heel veel extra inspanning hoeft te kosten. Los hiervan kunnen de deelnemers kennismaken met het zogenaamde Design System van de Nederlandse Overheid. Dit DS bestaat uit interactiepatronen, visual design en o.a. op accessibility geteste front-end componenten. In de workshop worden deelnemers uitgedaagdmet dit DS een voor iedereen toegankelijke webapplicatie en/of app te maken.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Waterfront

 • We all share the notion that not only our modes of transport but also our mobility behaviour will have to change in the future to attain our sustainability goals. The last couple of years, CGI has experimented in the Netherlands with several mobility services build around the concept of Gamification to change mobility habits. These services are aimed to make you use less fuel and change the way you go to work. For these services we use a combination of data analytics, gamification a good understanding of the incentives of our target audience. In this presentation we will report our most interesting findings and discover how Mobility as a Service adaptation could be accelerated in the same manner.
  Smart Mobility
  Where
  IJ-Lounge

 • Waar werkt de nieuwe generatie professionals in het brede veld van informatie en erfgoed? Een aantal -30'ers vertellen over hun werkzaamheden en hun toekomstdromen.
  Smart GLAM
  Where
  Studio

 • Smart humanity vraagt dat we zaken anders gaan ontwerpen dan we voorheen deden. De mens moet centraal staan, van begin tot einde. Maar als we dat niet alleen maar willen roepen, maar ook echt doen, dan vergt dat een andere logica dan we gewend zijn. We zitten qua denken nog vaak vast in het industriële tijdperk met de organisatie als centrum van ons universum. Dan herkent die mens waarvan wij roepen dat we ‘m centraal stellen, dat zelf totaal niet. Dus hoe kunnen we die andere logica en dat andere denken gebruiken om objecten, activiteiten en systemen op een ‘smart’ en ‘human’ manier te ontwerpen, zodat die mens zich ook centraal voelt staan? In deze lezing neem ik u mee in hoe de VUCA-vraagstukken (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) van de informatiesamenleving van vandaag de dag voor problemen zorgen als we blijven denken en doen zoals we altijd deden. Een nieuwe logica, die van de mens centraal, kan helpen om deze VUCA-vraagstukken juist als kans voor innovatie en sustainable change te gebruiken.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Cinema 4

 • Smart Mobility
  Where
  Cinema 1

 • Kaarten brengen inzicht in patronen in je data. Locatie legt een nabije en directe verbinding tussen de gebruiker en de data. Na een korte introductie in de veelzijdigheid van toepassingen gaan deelnemers zelf aan de slag met location intelligence om urban data meer zeggingskracht te geven
  Smart Cities
  Where
  Arena

 • The next production revolution will occur because of a confluence of technologies. These range from a variety of digital technologies (e.g. 3D printing, the Internet of Things, advanced robotics) and new materials (e.g. bio- or nano-based) to new processes (e.g. data-driven production, artificial intelligence, synthetic biology). Drawing on various streams of recent OECD analysis, Mr. Nolan will discuss the main economic and policy implications of a set of technologies likely to be important for production over the near term (to around 2030). As these technologies transform production, they will have far-reaching consequences for productivity, employment, skills, income distribution, trade, well-being and the environment.
  Smart Industries
  Where
  Cinema 3

 • Smart Cities is van een marketing begrip steeds meer naar aan het opschuiven naar een bewezen oplossing voor problemen bij mobiliteit, veiligheid en gezondheid. Hoe gaan we daar optimaal van profiteren op een gezonde manier? Welkebelemmeringen staan ons te wachten of zijn er al en hoe kunnen we die oplossen. Dat is de essentie van deze interactieve discussie presentatie.
  Smart Cities
  Where
  Arena

 • "Digitalisering van de Supply Chain: zonder sociale innovatie geen technologische innovatie Zonder twijfel kunnen technologische ontwikkelingen zoals Blockchain, IoT, Robotisering, Platooning, 3D printen, Virtual / augmented reality, AI, Industry 4.0 en nog veel en veel meer een enorme impact hebben op hoe supply chains zijn georganiseerd. Maar ondanks de hausse aan technologieën en de ongekende mogelijkheden die deze technologieën in zich meedragen komen de daadwerkelijk implementaties maar moeizaam tot stand. In deze lezing wordt ingegaan op de belangrijkste bottleneck bij innovatie, namelijk het gebrek aan 'sociale innovatie'. Ook wordt aangegeven waarom dit zo moeilijk blijft en natuurlijk wat we er aan zouden kunnen doen.
  Smart Mobility
  Where
  IJ-Lounge

 • Deze rondleiding gaat over de wijze waarop Eye zijn collecties beheert, restaureert, digitaliseert en openbaar maakt. De rondleiding duurt 1 uur. Totale tijd is incl. wandeling heen en terug. Geinteresseerden kunnen op 13 december een ticket ophalen bij de balie.
  Smart GLAM
  Extern
  Where
  15 minuten lopen vanaf EYE

 • Hoe kan data science de stedelijke voorzieningen optimaliseren? De digitalisering en smart cities geven ook voldoende kansen om data te gebruiken om de services in de stad te ondersteunen. Twee voorbeelden worden besproken: hoe kunnen we elektrische auto's laden en hoe kunnen we afval (beter) ophalen?
  Smart Cities
  Where
  Cinema 3

 • De spelregels van de slimme stad vereisen een nieuwe relatie bij het delen van informatie, ook tussen politie en burger. De politieopgave in een smart city is niet simpelweg smart policing. De politie heeft minder of bijna geen sensoren in de stad, en is daarvoor afhankelijk van samenwerking met burgers en bedrijven. Als stakeholder van de slimme stad heeft ze wel een bijzondere bijdrage. Wat verwachten we van die politie in onze slimme stad, en hoe heeft dit effect op de taakverdeling en de datadeling tussen politie en stadgebruikers? Smart city en smart policing betreft beide de zorg om veiligheid. Smart policing betreft de directe politietaak. Smart sensing in een smart city is meer. Het focust op samenwerking. De politie gebruikt online bijvoorbeeld camerabeelden van derden. Mijn lezing vertelt hoe we ons dit moeten voorstellen en welke ontwikkelingen er op dit terrein zijn.
  Smart Cities
  Where
  Cinema 4

 • Met het gemiddelde ontwikkelingsniveau van ons als publiek/burgers is maximaal visueel werken van groot belang om zoveel mogelijk publiek te bereiken waar het gaat om particpatie. Daar zijn brigers allang aan toe, nu moeten de verantwoordelijken van DENKEN naar DOEN. Daar zijn hele verfrissende en eenvoudig bruikbare tools voor.
  Smart Cities
  Where
  Waterfront

 • Technologische ontwikkeling is maatschappelijke ontwikkeling en daarmee door en door moreel. Data worden gemaakt, gedefinieerd, en in die definities zitten morele keuzes. Algoritmes worden geschreven, geformuleerd, en onder die formuleringen liggen morele overtuigingen. De aanwezigheid van sensoren in de stad beïnvloedt ons gedrag: als we weten dat we worden gezien, gedragen we ons geremder. Ons gedrag voedt op zijn beurt de systemen die ons bekijken en die hun kennis over moraal aan ons ontlenen. Ethiek, kortom, is niet een discipline die pas aan het eind van de rit nog een paar morele grenzen komt stellen. Ethiek ligt aan de basis van technologie. De vraag is of we nieuwe ethische theorieën nodig hebben nu regels en principes niet langer op schrift staan, maar in het script van de omgeving zijn verwerkt.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Cinema 1

 • Het huidige KNVI is sinds 2017 ontstaan uit een samengaan van o.a. het oude KNVI, de beroepsvereniging voor professionals werkzaam in het bibliotheek-, archief en informatievak, én het Ngi-NGN, de beroepsvereniging voor ict-professionals en -managers. Dit zijn ook binnen zorginstellingen twee geheel verschillende werelden. In de medische bibliotheek houdt men zich bezig met wetenschappelijke informatie over biomedische onderwerpen, terwijl een afdeling verderop de informatiemanagers, functionele beheerders, etc. zorgen voor het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen met zijn eigen informatiestromen. In een aantal speeddates gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: Wat hebben we met elkaar gemeen? Wat zijn de verschillen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen in de zorginstellingen waarin we werken? Kunnen we tot een gezamenlijk actieplan komen?
  Smart Industries
  Where
  IJ-Lounge

 • Wat zijn de wensen van professionals die informatie zoeken als kerntaak hebben? Om daarachter te komen zette Suzan Verberne, onderzoeker en docent bij de Universiteit Leiden, een internationale enquête uit. Haar doel: een plan uitstippelen voor wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van zoeksystemen.
  Smart GLAM
  Where
  Studio

 • Deze rondleiding gaat over het gebouw, de architectuur en door de permanente tentoonstelling over Filmgeschiedenis.
  Smart GLAM
  Extern

 • Deze rondleiding gaat over de wijze waarop Eye zijn collecties beheert, restaureert, digitaliseert en openbaar maakt. De rondleiding duurt 1 uur. Totale tijd is incl. wandeling heen en terug. Geinteresseerden kunnen op 13 december een ticket ophalen bij de balie.
  Smart GLAM
  Extern
  Where
  15 minuten lopen vanaf EYE

 • I-professionals werken pas echt smart als ze werken volgens een code of conduct. We presenteren de actuele stand van zaken in Brussel, waar een code ontwikkeld wordt vanuit vier perspectieven: the interests of the public and of society the employer or client the informatics profession the professional practitioner Maar zo’n code lijkt een beetje hoog over als je je dagelijks brood zit te verdienen? Op de ranglijsten van T-shaped I-professionals en die van 21-century skills staan competenties als kritisch denken en ethisch redeneren steevast bovenaan. Wij willen deze abstracta toepasbaar te maken. Daarom presenteren we drie denkramen en een checklist. In organisaties verrichten I-professionals dagelijks drie soorten denkhandelingen: beslissen, kiezen en reageren. Op alle drie die handelingen kunnen (moeten) zij ethisch reflecteren. Met drie heuristieken voor open redeneren en een checklist voor ethisch redeneren proberen wij die denkhandelingen en die reflectie zo te faciliteren, dat zij altijd communiceerbaar zijn, dat er met collega’s en derden samengewerkt kan worden aan onderbouwing, en dat zij -na normering- accountabel zijn.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Cinema 3

 • ‘TOEGANG!’ is de 2e documentaire van de SOD en daarmee een vervolg op ‘Alles is Informatie’ uit 2015. Dit keer kijken we naar de invloed van informatie op de (informatie)samenleving en de gevolgen van de steeds verdergaande digitalisering op het kunnen beheren van informatie. Wie is er eigenlijk ‘in control’? En wat betekent dat voor de Nederlandse overheid, bedrijven en de rol van de Informatieprofessional?
  Smart GLAM
  Smart Industries
  Smart Cities
  Smart Me & Ethiek
  Smart Mobility
  Where
  Cinema 4

 • Smart Mobility
  Where
  Cinema 1

 • Met de introductie van de smartphone en de tablet is onze maatschappij in een stroomversnelling geraakt: van lineair naar exponentieel. Informatie nemen we realtime en 24/7 tot ons. We kunnen niet meer zonder. Iedereen is verslaafd aan informatie. We willen voortdurend gestoord worden door een smsje, een whatsappje, een facebook bericht of een tweet. Twitter, Facebook, Google en Snapchat zijn de moderne drugsdealers van onze digitale consumptiemaatschappij. En we staan nog maar aan het begin: AI, Oculus Rift van Facebook, Watson van IBM, 3D printing, brain interfaces, CRISPR, bitcoin & blockchain, robots, big data, privacy en het Internet of Things. Allemaal technologieën die nu een exponentiële groeicurve doormaken en in elkaar overvloeien. Ze versterken elkaar wederzijds en vormen een perfecte digitale storm die met verwoestend effect over het bedrijfsleven raast. Al deze nieuwe technologieën laat een blijvende impact achter op de manier waarop wij samenwerken en de wereld organiseren. Niet langer denken in termen van silo's en kennis binnen bedrijfsmuren borgen, maar juist de samenwerking extern op zoeken om kennis te delen en van elkaar te leren. De toekomst is het tegenovergestelde van verleden: we gaan van centraal gestuurd naar decentraal georganiseerd. Geen wonder dat de levensduur van bedrijven in een razendsnel tempo afneemt. Bedrijven kunnen dit moordende tempo niet aan. Bedrijven proberen immers het probleem in stand te houden waarvoor ze zelf ooit de oplossing waren. Terwijl bedrijven juist nieuwe technologie moeten adopteren teneinde zichzelf te veranderen. Immers het is Digitaal Darwinisme, verander of verdwijn! Wat is de impact van deze digitale transformatie op mens, bedrijf en maatschappij? In een razendsnel tempo laat toekomstverkenner Sander Duivestein zien welke trends “hot” zijn en en welke niet en waar kansen en bedreigingen liggen voor de nabije toekomst.
  Smart Industries
  Where
  IJ-lounge

 • "Een workshop Patient Journey Mapping van 60 minuten, waarin groepen zelf aan de gang gaan in het vormen van een patiëntreis waarbinnen zij hun oplossing kunnen positioneren. Je gedurende een uur verplaatsen in wat de oplossing kan betekenen in de reis van een patiënt leidt vaak al tot waardevolle inzichten."
  Smart Industries
  Where
  Waterfront

 • Smart Industries
  Where
  Studio

 • Heb je een passe-partout voor Smart Humanity of heb je Tijdvak 3 gereserveerd? Lunch dan gezellig mee met vakgenoten in de EYE arena.
  Smart GLAM
  Smart Industries
  Smart Cities
  Smart Me & Ethiek
  Smart Mobility
  Where
  EYE arena

 • Smart GLAM
  Smart Industries
  Smart Cities
  Smart Me & Ethiek
  Smart Mobility
  Where
  Cinema 4

 • Een begrip sinds 2012: de Prissma GO Infobattle! Prissma presenteert het leukste kennisspelletje van ons vakgebied… de InfoBattle. Dit spel is afgeleid van de populaire pubquiz, waarbij de gedachte is dat het spelen van een kennisspelletje prima samengaat met een drankje en een snack. En dat dan natuurlijk als het even kan in een kroeg, met vrienden en vakgenoten.. Er wordt gespeeld in teams van maximaal vier personen. Deelnemers kunnen zich als team of individueel inschrijven. De ‘losse’ deelnemers worden in teams ingedeeld. Zo is het niet alleen een leuk spel, maar ook een mooie gelegenheid om nieuwe vrienden te maken of collega’s uit het vakgebied te leren kennen! De deelnemers die vandaag in de finale staan hebben deelgenomen aan voorrondes door het hele land. Op het congres gaan ze de strijd aan om de hoofdprijs! De vragen die op de deelnemers worden afgevuurd gaan over onderwerpen uit ons werkveld, zoals Big Data, social media, Blockchain en zoeken en vinden in databases of op het web. Daarnaast komen ook vragen uit de bibliotheekwetenschappen en kennismanagement aan de orde. Deze worden aangevuld met algemene kennisvragen. Voor elk wat wils dus! De laatste ronde bestaat traditioneel uit een opzoekronde. De antwoorden mogen op internet worden opgezocht. Alleen bij deze ronde is het gebruik van elektronische hulpmiddelen toegestaan. De teams strijden om een plekje in de landelijke finale aan het einde van het jaar waar de winnaars een schitterende hoofdprijs winnen. De InfoBattle wordt mede mogelijk gemaakt door GO Opleidingen.
  Where
  Waterfront

 • Tijdvak 4

  13:00 - 17:00

 • Kaarten brengen inzicht in patronen in je data. Locatie legt een nabije en directe verbinding tussen de gebruiker en de data. Na een korte introductie in de veelzijdigheid van toepassingen gaan deelnemers zelf aan de slag met location intelligence om urban data meer zeggingskracht te geven
  Smart Cities
  Where
  Arena

 • Deze rondleiding gaat over de wijze waarop Eye zijn collecties beheert, restaureert, digitaliseert en openbaar maakt. De rondleiding duurt 1 uur. Totale tijd is incl. wandeling heen en terug. Geinteresseerden kunnen op 13 december een ticket ophalen bij de balie.
  Smart GLAM
  Extern
  Where
  15 minuten lopen vanaf EYE

 • Buiksloterham is een voormalig scheepsbouw- en industriegebied in Amsterdam Noord (100 ha). Sinds 2009 is de transformatie gaande naar een zo circulair mogelijke woon- en werkwijk. De bedoeling is dit in nauw overleg met bewoners en bedrijven in het gebied te doen. Onze vraag is hoe we data daarbij een slimmere rol kunnen laten spelen. Programma: Eerst een introductie in het clubhuis van Stadslab over de circulaire ambitie en wat al bereikt is voor Buiksloterham. Daarna een rondwandeling door het gebied. Tenslotte de vraag aan de deelnemers welke mogelijkheden zij zien in het gebruik van data voor de verdere ontwikkeling van het gebied.
  Smart Cities
  Extern
  Where
  Buiten

 • In het Bouwbesluit voor de Smart City zijn ethische dilemma’s die te maken hebben met technologisering en smart city vertaald naar afwegingsruimte voor bestuurders. Daarmee kunnen politici een afgewogen beslissing nemen over de manier waarop nieuwe technologie hun gemeente verandert. Tijdens de workshop gaan we aan de slag met het bouwbesluit. Dat doen we aan de hand van een concrete casus.
  Smart Cities
  Where
  IJ-lounge

 • Als ondersteuning van het besluit van KNVI om te onderzoeken hoeveel animo er is bij de leden voor het aanbieden van een intervisie programma, zal Smart Humanity 2018 worden gebruikt om deze dienst van het KNVI te promoten. Door middel van een workshop zullen de deelnemers (max 20 personen) ervaren wat intervisie is en wat je er in je beroepspraktijk aan hebt. Na de workshop kan men zich inschrijven voor een intervisiegroep. Wil je al eerder kennismaken met Intervisie? Ga dan naar www.knvi.nl/intervisie om al deel te nemen een kennismakingsworkshop.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Waterfront

 • Niet alleen ambtenaren worden door hun managers onder druk gezet; ook de leden van KNVI hebben hiermee te maken! Op het jaarcongres zullen we van 13.00 tot 14.50 ruim de tijd nemen om de ethische dilemma’s van onze leden te bespreken met een panel met Hans Strikwerda (UvA), Maxim Februari (moraalfilosoof) en Nicole Wolters Ruckert (advocaat). Om te zorgen dat zoveel mogelijk dilemma’s aan de orde kunnen komen, vragen wij iedereen vooraf een korte enquête in te vullen, https://bit.ly/2QchvPC PP Verroen zal de discussie leiden met een lichte toets, maar toch zullen niet alle dilemma’s in deze twee uur opgelost kunnen worden. Daarom zullen wij de opbrengst van deze bijeenkomst volgend jaar verder verrijken op verschillende regio-bijeenkomsten. Die kunnen nuttige richtlijnen opleveren waar ieder informatieprofessional zijn voordeel mee kan doen.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Cinema 1

 • Meer te weten komen over het thematisch, intellectueel en cross-sectoraal ontsluiten van erfgoedcollecties, en benieuwd naar de relatie tussen mens en machine? Kom dan naar de clinic 'Patatje Oorlog', door het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB). Zegt u patat of friet? Pindasaus of satésaus? En een patatje oorlog, eet u die het liefst met ketchup of curry? Houdt u meer van de dunne Franse of de Vlaamse variant? Voorkeur voor een bakje of een puntzak? Gefrituurd of liever uit de oven? Zoveel keuzes, zoveel variatie. Alleen door de juiste ingrediënten op de gewenste manier te bereiden, in de goede volgorde en in afgemeten hoeveelheid te combineren, krijg je een patatje oorlog om je vingers bij af te likken. Dat geldt in feite ook voor de WO2-zoekmachine Oorlogsbronnen.nl. “Wat het Netwerk Oorlogsbronnen doet met het thema Tweede Wereldoorlog, kun je op elk thema toepassen”, zeggen we regelmatig. Dat laten we zien tijdens de clinic Patatje Oorlog: hoe kun je erfgoedcollecties thematisch, intellectueel en cross-sectoraal ontsluiten? Voor veel vraagstukken zijn inmiddels oplossingen gevonden. Het koppelen van miljoenen bronnen afkomstig uit tientallen verschillende collectiebeheersystemen en met een grote variëteit in beschrijving, doen we bijvoorbeeld met behulp van een thematische thesaurus in Linked Open Data. Zo zorg je er onder andere voor dat hetzelfde plaatje gevonden wordt, ongeacht of iemand zoekt met de term friet of patat. Verder geeft NOB betekenis aan een zoekresultaat als geheel en aan de individuele gevonden foto’s, archiefbeschrijvingen, krantenartikelen, objecten en boeken. Bijvoorbeeld door onderlinge relaties te leggen tussen bronnen die gaan over dezelfde locaties, personen of gebeurtenissen. Contextinformatie geeft vervolgens uitleg over hoe de zoekmachine een bepaalde term interpreteert. Think big and open up. Ga voor digitale beschikbaarheid van volledige teksten. Niet alleen als een platte PDF, maar leesbaar voor computers. Publiceer je data als recyclebare set. Zorg voor persistent identifiers. Wees helder over de auteurs- en privacy-rechten. Standaardiseer waar mogelijk. Ga naar waar het publiek al is, denk bijvoorbeeld aan Wikipedia. Als publicaties open en online beschikbaar zijn, zou dat een informatie-explosie voor Oorlogsbronnen.nl (en wat niet meer) betekenen.
  Smart GLAM
  Where
  Studio

 • Onbemande vrachtvliegtuigen (OVV’s) verkeren nog in het ontwikkelingsstadium, maar ze hebben het potentieel om de logistieke keten in de komende twintig jaar ingrijpend te veranderen. OVV’s kunnen ladingen vanaf 250 kg tot tientallen tonnen vervoeren over afstanden van 500 km of meer. Vooral voor kleine ladingen naar bijvoorbeeld afgelegen gebieden zijn ze naar verwachting geschikt. Ze zullen niet alleen landen op vliegvelden maar ook op bijvoorbeeld industrieterreinen. Informatietechnologie speelt een belangrijke rol bij het alloceren van ladingen aan vliegtuigen, en bij het ontwikkelen van beslissingsondersteunende instrumenten.
  Smart Mobility
  Where
  Cinema 3

 • "Stijgende kosten van zorg en exponentiële technologische ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat zorgaanbieders moeten nadenken over het vernieuwen van hun aanbod. Hoe kan de zorg slimmer, zuiniger en beter? Daarom zoeken ziekenhuizen continu naar nieuwe mogelijkheden, technologieën en toepassingen en proberen ze zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden. Deze investering leidt tot betere kwaliteit van de zorg, een betere logistiek van de behandeling, een betere service aan patiënten en – toch ook niet onbelangrijk – tot kostenbesparingen. Remco Hoogendijk, innovatiemanager Sint Maartenskliniek, laat o.a. zien wat sensortechnologie kan betekenen voor het verbeteren van de zorg aan patiënten die revalideren van een ongeval Annemiek van Dijke, manager zorg PsyQ Zaandam (onderdeel van Parnassia Groep), vertelt over de digitale poli voor het behandelen van angst- en stemmingsklachten. Contact tussen behandelaar en patiënt vindt niet meer plaats in de behandelkamer, maar online via beeldbellen en/of een chatfunctie. Op de momenten dat het de patiënt uitkomt. De behandeling wordt ondersteund door de app NiceDay.
  Smart Industries
  Where
  Cinema 4

 • Datapoly™ - Team up for Data-driven Smart Humanity. In deze sessie spelen we interactief het Datapoly spel (http://www.datapoly.nl). Datapoly is een spelvorm voor 8+ personen gebaseerd op het bekende Monopoly spel. De straatnamen hebben een relatie met het onderwerp. We dagen je uit straten te kopen die je nodig hebt voor Smart Humanity. Anderen mogen stemmen op de waarde van die straat. En zo bouwen we met elkaar aan een Smart Humanity.
  Smart Cities
  Where
  Arena

 • Deze rondleiding gaat over de wijze waarop Eye zijn collecties beheert, restaureert, digitaliseert en openbaar maakt. De rondleiding duurt 1 uur. Totale tijd is incl. wandeling heen en terug. Geinteresseerden kunnen op 13 december een ticket ophalen bij de balie.
  Smart GLAM
  Extern
  Where
  15 minuten lopen vanaf EYE

 • "Software is eating the world" - Steden zijn in steeds grotere mate afhankelijk van software en data. Niet alleen producten en diensten, maar ook interne processen worden meer en meer digitaal. Software wordt zo onderdeel van het DNA van organisatie. Het is daarom de hoogste tijd om digitaal volwassen en onafhankelijk te worden, maar dat is niet altijd even makkelijk. Maarten Geraets van TiltShift licht deze digitale transformatie toe aan de hand van succesvolle en minder succesvolle voorbeelden.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  IJ-Lounge

 • In de snel veranderende wereld van technologie, maatschappij, mobiliteit, steden en landschap wordt erfgoed steeds belangrijker – als verbinder van het verleden met de toekomst. Het erfgoed en de bijbehorende verhalen over het verleden versterken het besef van identiteit en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de binding met de omgeving waar je woont en werkt. Als het verleden meer gekend en beleefd wordt is het makkelijker om je onderdeel te voelen van een sociale structuur of gemeenschap. Plekken met identiteit worden ook meer gewaardeerd door recreanten en toeristen. Nieuwe technologie maakt het steeds beter mogelijk om mensen het verleden beter te laten beleven en begrijpen. En bij een historisch waardevolle omgeving voelen meer mensen zich betrokken en groeit het draagvlak voor behoud. In deze presentatie staat het begrip Smart Heritage centraal, dat draait om erfgoed, (interactieve) technologie en participatie. Smart Heritage prikkelt de nieuwsgierigheid en draagt bij aan betere kwaliteit van leefomgevingen van mensen. De presentatie bevat een korte introductie, een interactieve quiz en aansprekende filmpjes over Smart Heritage toepassingen en innovatieve presentaties, zoals video-projectie, hologrammen, virtual reality, citizen science, 3D-toepassingen en verbluffende apps. Laat je meeslepen in deze virtuele tijdreis die het verleden verbindt aan de toekomst!
  Smart GLAM
  Smart Cities
  Where
  Cinema 3

 • Stel je voor dat je morgen een treinreis gaat maken. Vanavond zit je op de bank met je tablet om te kijken hoe laat je trein vertrekt, hoe lang je erover doet en of en waar je moet overstappen. Morgenochtend ga je met de fiets naar het station. Je wilt vooral weten van welk perron je trein vertrekt. In de trein wil je weten op welk perron je moet zijn als je zometeen gaat overstappen. Stap je uit om over te stappen, dan is het belangrijk om te weten of je op tijd bent en of het perron onveranderd is. Je kent dit station niet, dus eventuele aanwijzingen om er te komen zijn zeer welkom. Zit je eenmaal in het tweede deel van je reis dan wil je weten of de verwachte eindtijd gehaald gaat worden. Bovenstaande beschrijft een letterlijke customer journey voor misschien wel de NS reizigersapp. Als gebruiker wil ik op verschillende momenten verschillende dingen weten. Door daarop in te spelen kan de NS het gebruik van de app niet alleen prettiger maken, maar ook op de cruciale momenten reizigers voorzien van accurate en actuele informatie. Zonder dat de reiziger zelf op zoek moet in zijn app om die informatie boven te krijgen. Maar zelfs als er geen user interface is kan context gebruik beïnvloeden. In de fictieve treinreis van zojuist is een airconditioningsysteem geïnstalleerd dat koelt of verhit op basis van de gemiddelde lichaamstemperatuur van de reizigers. Zo’n systeem noemen we dan context-aware. CRUX is het Center for Research on User Experience, een virtueel onderzoeksbureau verbonden aan de Universiteit Utrecht. In een onderzoek, waarbij een centrale rol is weggelegd voor daadwerkelijke gebruiksdata, hebben we gekeken naar de impact die context heeft op producten van enkele grote organisaties. Welke contextfactoren hadden de grootste impact op het succes van die producten? En hoe kunnen we die specifieke contextfactoren een rol geven in de customer journeys die we opstellen voor dergelijke producten? In een workshop in 2 delen kunnen we met de deelnemers kijken welke contextfactoren nou impact (kunnen) hebben op de producten waar zij aan werken. En op welke manier dat impact kan hebben op de customer journeys van die producten. Als een deelnemer serieus meedoet aan deze workshop kan dit voor haar tot concrete resultaten leiden zodra ze de resultaten binnen haar eigen onrganisatie brengt.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Studio

 • Welke smart technieken gebruiken universiteitsbibliotheken om een optimaal gebruik van de bibliotheekruimte en collecties te bewerkstelligen? Moesten we vorig jaar nog een buitenlandse spreker laten komen voor dit onderwerp, dit jaar vertellen collega’s van vijf universiteitsbibliotheken over hun eerste schreden op dit pad. Welke smart mogelijkheden passen ze toe, wat lukt er en wat niet, hoe hanteren zij de menselijk maat en wat betekent smart voor de diensten en de waarde van de bibliotheek? De sprekers introduceren kort de ontwikkelingen bij hun UB en gaan daarna in op stellingen. Inbreng van het publiek wordt gewaardeerd! BIJ DE TU DELFT LIBRARY is er voor het optimaal benutten van studieplekken een pilot met Mapiq, een ontwikkelaar van smart buildings, uitgevoerd. Hierbij zijn honderd studieplekken voorzien van sensoren zodat studenten real time inzicht krijgen in de bezetting van deze plekken. De eerste ervaringen zijn op zich positief maar omdat de sensoren meten of de studieplek door een persoon bezet wordt gehouden en niet of de tafel vol studiespullen ligt, worden er plekken vrijgegeven, die niet vrij zijn. Ook de UNIVERSITEIT AMSTERDAM is bezig met de implementatie van smart building technologie (Spacefinder/Mapiq) in al haar gebouwen. Wat zijn de mogelijkheden van deze technologie en hoe kan de bibliotheek daar haar voordeel mee doen? Hoe kan bijvoorbeeld de dienstverlening naar studenten en medewerkers verbeterd worden? BIJ DE UNIVERSITEIT TWENTE worden sensordata gebruikt wordt om het studielandschap smarter te maken: visualisatie van daadwerkelijk bezetting van studieplekken, verbetering van binnenklimaat, etc. Ook wordt deze sensordata beschikbaar gesteld aan UT studenten die bij de Universiteitsbibliotheek hun onderzoek willen doen (IoT).
  Smart GLAM
  Where
  Cinema 4

 • Datapoly™ - Team up for Data-driven Smart Humanity. In deze sessie spelen we interactief het Datapoly spel (http://www.datapoly.nl). Datapoly is een spelvorm voor 8+ personen gebaseerd op het bekende Monopoly spel. De straatnamen hebben een relatie met het onderwerp. We dagen je uit straten te kopen die je nodig hebt voor Smart Humanity. Anderen mogen stemmen op de waarde van die straat. En zo bouwen we met elkaar aan een Smart Humanity.
  Smart Cities
  Where
  Arena

 • "De vergrijzing van de bevolking is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Deze uitdaging biedt de markt voor life sciences bedrijven enorme mogelijkheden. Nieuwe medische innovaties beschikbaar maken kan ook een kostenbesparing opleveren. Deze innovaties zijn te danken aan doorbraken in genomicsonderzoek, stamcelonderzoek en ander biologisch onderzoek. Maar ook door het toepassen van ICT in de sector, zoals e-health. Nederland hoort op onderzoeksgebied bij de internationale top. Er is winst te behalen als bedrijven erin slagen om deze kennis vaker om te zetten in nieuwe medicijnen of technologieën. Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Life Sciences & Health speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda van de Life Sciences & Health-sector. Nico van Meeteren, directeur van het consortium, ligt die rol toe. Cas Paauwe, opleider verpleegkunde en functioneel beheerder Learning Management System (LMS), laat zien hoe innovatie in zijn werk gaat in de praktijk van leren en innoveren in de Gelre Ziekenhuizen.
  Smart Industries
  Where
  Waterfront

 • Deze rondleiding gaat over de wijze waarop Eye zijn collecties beheert, restaureert, digitaliseert en openbaar maakt. De rondleiding duurt 1 uur. Totale tijd is incl. wandeling heen en terug. Geinteresseerden kunnen op 13 december een ticket ophalen bij de balie.
  Smart GLAM
  Extern
  Where
  15 minuten lopen vanaf EYE

 • "De samenleving verandert voortdurend door nieuwe, digitale technologieën. Er is creativiteit en kennis nodig om succesvolle innovaties toe te passen en relevant te blijven voor de eindgebruiker. Binnen dit veeleisende speelveld zijn het de mensen die het verschil maken. Het beroepenveld voor informatieprofessionals is divers. Medewerkers die actief zijn binnen de branche hebben verschillende achtergronden in werkervaring en opleiding. Toch hebben ze een ding gemeen: het toegankelijk maken van informatie en het delen van kennis. In deze sessie gaat Ellen Hartman, library consultant bij OCLC, in gesprek met diverse jonge medewerkers binnen het werkveld van openbare en wetenschappelijke bibliotheken. Hoe zijn ze in het informatiewerkveld beland? Wat sprak hen daar in aan? Hoe kunnen organisaties meer jonge informatieprofessionals aantrekken? En wat zouden zij doen als ze de baas zouden zijn van de bibliotheek waar ze nu werken?
  Smart GLAM
  Where
  Cinema 3

 • Nieuwsgierig naar wat de Digital Humanities betekenen voor het werk van bibliotheken? In deze sessie laten we dat zien. Twee digital librarians en een onderzoeker vertellen ieder in een korte presentatie over hoe zij nieuwe technieken inzetten, niet alleen om digital humanities onderzoekers te ondersteunen, maar om álle gebruikers van de bibliotheek slimmer te maken en collecties te verrijken. Aan bod komen GIS, IIIF en automatische metadata. Waar bibliotheken al sinds lang goed in zijn, van metadata tot manuscripten, komt zo op slimme manier samen met digital humanities. AUTOMATISCHE METADATA: Nieuwe technieken zoals beeldherkenning en kunstmatige intelligentie maken het mogelijk om geautomatiseerd informatie te halen uit digitale bronnen. Hoe kunnen we die technieken inzetten om automatisch metadata te genereren voor bijvoorbeeld een catalogus of het verrijken van teksten? De Koninklijke Bibliotheek experimenteert hiermee en laat zien welke stappen hier in gezet kunnen worden. IIIF: Bij de Universitaire Bibliotheken Leiden experimenteert men met het International Image Interoperability Framework (IIIF, spreek uit als ‘triple-eye-eff’). IIIF is een open community standaard voor het beschikbaar maken van afbeeldingen voor presentatie en verrijking. In Leiden zetten de collega’s IIIF in om digitale collecties op nieuwe manieren in onderzoek en onderwijs te gebruiken. GIS: Tenslotte ontwikkelden SPINlab en de universiteitsbibliotheek VU in 2010 het digitale platform Geoplaza, waar digitale geo-informatie kan worden opgeslagen en geanalyseerd. Geoplaza is zowel een kennisnetwerk als een digitale infrastructuur voor innovatief geo-onderzoek.
  Smart GLAM
  Where
  IJ-Lounge

 • Smart GLAM
  Extern

 • Waarschijnlijk heeft digitalisering nergens zo vroeg, en ook zo hevig, alles opgeschud als in de muziekwereld. Van downloaden tot streaming audio, de nog altijd voortschrijdende digitalisering heeft grote gevolgen voor de traditionele muziekindustrie. Techbedrijven zoals Apple en Spotify domineren nu de markt en kunnen allesbepalend zijn voor succes. Tegelijkertijd is het analoge vinyl bezig aan een grote comeback. Liefhebbers betalen met gemak 35 euro voor een ‘ouderwetse’ lp en de platenperserijen kunnen de vraag nauwelijks aan. Wat betekenen al deze veranderingen voor Muziekweb/CDR, de muziekbibliotheek van Nederland? De missie die Muziekweb bij de oprichting in 1961 formuleerde – het verdiepen en verbreden van muzikale kennis en interesse – kan niet meer (alleen) op de traditionele manier worden vervuld: het uitlenen van lp’s en cd’s. Hoe moet Muziekweb zich positioneren in een wereld waarin muziek ‘gratis’ vanuit de cloud kan worden beluisterd? Hoe kan Muziekweb juist gebruik maken van de digitalisering? Wat kan Muziekweb aan meerwaarde bieden tussen alle grote internationale spelers die zich op de muziekmarkt hebben gestort? En waarom is een muziekbibliotheek zoals Muziekweb eigenlijk nog nodig?
  Smart GLAM
  Where
  Waterfront

 • Deze rondleiding gaat over de wijze waarop Eye zijn collecties beheert, restaureert, digitaliseert en openbaar maakt. De rondleiding duurt 1 uur. Totale tijd is incl. wandeling heen en terug. Geinteresseerden kunnen op 13 december een ticket ophalen bij de balie.
  Smart GLAM
  Extern
  Where
  15 minuten lopen vanaf EYE

 • Bij het ontwerpen van informatiesystemen ligt de nadruk op de werkprocessen die ze ondersteunen. Daarmee komt al snel de toegankelijkheid van de informatie buiten deze werkprocessen in gedrang. Met de gedachte dat iemand anders dat later wel oplost in een apart archiveringssysteem. Maar ‘later’ is die informatie vaak al verloren of onbruikbaar. Herstel is dan kostbaar en komt er daarom vaak niet meer van. Archivering by design staat voor een andere aanpak. Archivering by design betekent dat al bij het ontwerpen van de informatiesystemen die het werkproces ondersteunen, rekening wordt gehouden met het duurzaam toegankelijk maken van de informatie uit het werkproces. Archivering by design overbrugt de kloof die vaak bestaat tussen het werkproces en het archiveringsproces. Door de archivering integraal te benaderen vanuit het werkproces. Zo belast archivering het werkproces niet, maar is het juist ondersteunend.
  Smart GLAM
  Where
  Cinema 4

 • Nu het hebben van digitale vaardigheden en mogelijkheden een wereldwijde markt is, wordt het belangrijk om op een eenduidige manier daarover te spreken. Of het nu gaat om een vacaturetekst, een rol in een organisatie of een persoonlijk profiel, zodra daarbij digitale vaardigheden komen, kan en wordt internationaal gezocht en gevonden. In deze workshop wordt aangeven hoe we hierover eenduidig met elkaar kunnen communiceren o.a. met behulp van use cases.
  Smart Industries
  Where
  Cinema 1

 • Alles wat beweegt in de stad wordt steeds verder geïnnoveerd. De “verslimming” van de stad is overal zichtbaar – vanuit het experimentele stadium naar inmiddels meer volwassen oplossingen. Vaak gedreven door de techniek, gelukkig steeds meer vanuit de vraag van burgers en bedrijven. Daarbij is het is toch opvallend hoe vaak de gemiddelde IT’er aan de zijlijn blijft staan. Juist nù is het zaak om ervaring in te zetten en aan te haken!
  Smart Cities
  Where
  Studio

 • Smart GLAM
  Where
  Cinema 1

 • Kees gaat in zijn lezing in op trends binnen Smart Cities. Daarbij schakelt hij tussen stromingen, ontwikkelingen en concrete voorbeelden. De veranderingen in steden door sensoren, snel mobiel internet en big open data als de kerndragers van smart cities staan centraal. Kees gaat daarbij in wat dat betekent voor het leven van mensen en hoe verschillende groepen mensen daarmee omgaan. We zijn in de 21e eeuw aangeland in een tijd van individueel zwermen.
  Smart Cities
  Where
  Cinema 3

 • Smart Cities
  Where
  Cinema 4

 • Het huidige KNVI is sinds 2017 ontstaan uit een samengaan van o.a. het oude KNVI, de beroepsvereniging voor professionals werkzaam in het bibliotheek-, archief en informatievak, én het Ngi-NGN, de beroepsvereniging voor ict-professionals en -managers. Dit zijn ook binnen zorginstellingen twee geheel verschillende werelden. In de medische bibliotheek houdt men zich bezig met wetenschappelijke informatie over biomedische onderwerpen, terwijl een afdeling verderop de informatiemanagers, functionele beheerders, etc. zorgen voor het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen met zijn eigen informatiestromen. In een aantal speeddates gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: Wat hebben we met elkaar gemeen? Wat zijn de verschillen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen in de zorginstellingen waarin we werken? Kunnen we tot een gezamenlijk actieplan komen?
  Smart Industries
  Where
  Waterfront

 • In een workshop zullen de deelnemers ervaren dat accessibility belangrijk is en, op voorwaarde dat je de goede dingen doet, niet per se heel veel extra inspanning hoeft te kosten. Los hiervan kunnen de deelnemers kennismaken met het zogenaamde Design System van de Nederlandse Overheid. Dit DS bestaat uit interactiepatronen, visual design en o.a. op accessibility geteste front-end componenten. In de workshop worden deelnemers uitgedaagdmet dit DS een voor iedereen toegankelijke webapplicatie en/of app te maken.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  IJ-Lounge

 • Het mogelijk schenden van privacy door camera monitoring is regelmatig in de publiciteit. Toch hoeft dat niet, vaak hangen de camera's er alleen om drukte te constateren of tellingen uit te voeren en hoeven camerabeelden zelf niet worden bewaard. Met behulp van Artificiele Intelligentie is het mogelijk om alleen de tellingen te registreren. In deze workshop wordt verteld hoe dit werkt.
  Smart Cities
  Where
  Cinema 4

 • Hoe kan AI mij helpen te vinden wat ik wil weten? Moet ik zelf nog dingen onthouden of heeft een smart assistant straks alle antwoorden? We gaan het hebben over de mogelijkheden van AI in 'the information age'.
  Smart GLAM
  Where
  Cinema 1

 • De Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, heeft onlangs de speciale webcollectie met websites uit de pionierstijd van provider Euronet gepresenteerd. Met deze bekendmaking vraagt de KB aandacht voor het belang van webarcheologie en -archivering. Websites dreigen als digitaal erfgoed verloren te gaan. Het bewaren ervan is bijzonder urgent voor huidige en toekomstige onderzoekers van onze digitale cultuur. Het belang van het behoud van websites als digitaal erfgoed is in 2003 wereldwijd erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage. De Koninklijke Bibliotheek streeft sinds 2007 naar het bewaren van een representatief deel van het Nederlandse web in haar webcollectie die inmiddels bijna 15.000 geselecteerde websites bevat. De nu samengestelde webcollectie bevat zeldzame “webwiegedrukken” uit de begintijd van het web in Nederland. Kees Teszelszky, conservator digitale collecties bij de KB zal tijdens zijn speech meer vertellen over webarchivering bij de KB en de topstukken uit deze webcollectie presenteren.
  Smart GLAM
  Where
  Studio

 • Heb je een passe-partout voor Smart Humanity of heb je Tijdvak 4 gereserveerd? Borrel dan gezellig mee met vakgenoten in de EYE arena.
  Smart GLAM
  Smart Industries
  Smart Cities
  Smart Me & Ethiek
  Smart Mobility
  Where
  EYE arena

 • Tijdvak 5

  17:00 - 24:00

 • In de workshop leren I-professionals werken met de werkbank OER, een toolkit voor open en ethisch redeneren. Zij brengen eigen casussen in, die zij in groepen uitwerken. Plenair reflecteren we op de relevantie van de toolkit voor het dagelijks werk van de deelnemers. Alle deelnemers ontvangen gratis de toolkit en het e-handboek OER. Handig: neem een laptopje mee, dan kunt u direct in de toolkit werken.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Studio

 • Veel van de belangrijkste vraagstukken in onze informatiesamenleving zijn VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous). Design thinking met de mens centraal kan helpen om dit soort ‘wicked’ vraagstukken aan te pakken. In deze workshop wil ik de deelnemers meenemen in een proeverij van mogelijke ideeën om Design thinking hiervoor in te zetten. Door een soort van Copernicaanse revolutie in ons denken - niet de organisatie maar de mens staat centraal – komen we op andere beelden van wat het vraagstuk is, op andere ideeën om ermee om te gaan en op andere manieren om mensen voor je plan te enthousiasmeren. Lastig? Zeker! Want we moeten bepaalde zaken ont-leren. Maar het leidt wel tot verandering die beklijft!
  Smart Me & Ethiek
  Where
  IJ-Lounge

 • Vraag aan 10 verschillende mensen wat ‘informatie’ betekent en je krijgt 10 verschillende antwoorden. Best vreemd. Iedereen beseft dat informatie belangrijk is want we kunnen niet functioneren zonder informatie. We kunnen geen beslissingen nemen zonder informatie. We kunnen niet werken zonder informatie. Misschien kunnen we zelfs ons huis verlaten zonder informatie. Informatie is natuurlijk altijd essentieel geweest voor de mens. Maar het is eigenlijk pas van de laatste jaren dat we een probleem lijken te hebben met het verwerken van informatie. Is het de ‘Information Overload’ of de ‘Filture Failure’? In ieder geval zijn zeer veel mensen bezig met het zorgen dat de juiste informatie voor de juiste mensen op de juiste tijd en op de juiste plek beschikbaar is? Hoe doen zij dat? Waarom doen zij dat? Hebben zij dan geen last van die ‘information overload’? Over de mensen die dagelijks bezig zijn met metadata, structureren van informatie, digitale duurzaamheid, informatiebeveiliging, het aanleveren van informatiediensten en producten en het digitaliseren van informatie gaat de documentaire ‘Alles is informatie’.
  Smart GLAM
  Smart Industries
  Smart Cities
  Smart Me & Ethiek
  Smart Mobility
  Where
  Cinema 4

 • Niet zo lang geleden werd voorspeld dat robots ons werk zouden overnemen. Die voorspelling lijkt voorlopig niet bewaarheid te worden. Toch zorgt digitale technologie voor fundamentele veranderingen in de manier waarop wij werken in organisaties. In deze workshop worden de laatste inzichten op een rij gezet en zal met de aanwezigen discussie worden gevoerd hoe organisaties kunnen anticiperen op de aanstaande veranderingen. Introductie en moderatie vindt plaats door Evert-Jan Mulder van Red Plume | adviesbureau voor Digitale Transformatie in de Publieke Sector. Hij gaat in gesprek met Jos Arets van Tulser en 702010Institute en Marieke van Benten, HR business-partner en coach bij Waternet.
  Smart Cities
  Where
  Waterfront

 • Sprekers gaan voor de vervoersmodaliteiten spoor, weg, lucht en water in op voorbeelden van smart toepassingen. Hierbij onderzoeken zij de daaraan gerelateerde drijvers en implicaties op juridisch, economisch en sociaal gebied. Aansluitend gaan zij in een paneldiscussie op zoek naar overeenkomsten en verschillen tussen de modaliteiten. We willen verkennen welke maatschappelijke consequenties de innovaties hebben én wat de betrouwbaarheid van de uitgesproken toekomstverwachtingen voor smart mobility zijn.

  17.00 – 17.05 Inleiding door Theo Kishna
  17.05 – 17.25 Bram Hendrix (smart cars)
  17.25 – 17.45 Jurjen Braakhekke (smart boats)
  17.45 – 18.05 Alfons Schaafsma (smart trains)
  18.05 – 18.25 Maarten de Lange (smart air)
  18.25 – 18.50 Paneldiscussie o.l.v. Theo Kishna
  18.50 – 19.00 Samenvatting en afronding
  Smart Mobility
  Where
  Cinema 3

 • Gebeurtenissen en veranderingen leiden vaak tot diverse reacties van veel verschillende stakeholders. Sociale media, nieuws en (micro)blogs bevatten rijke informatie van burgers, woordvoerders, politici en bestuurders over hun perspectief op die gebeurtenissen. We hebben een model gemaakt waarmee wij die perspectieven kunnen vatten en ontwikkelen software die reacties van mensen kan lezen en hun perspectief op gebeurtenissen kan herkennen. Dit model heet het Grounded Representation and Source Perspective model (GRaSP). Hiermee kunnen wij debatten en discussies in kaart brengen die expliciet maken wie wat vindt van wat er gebeurt is, gepland is of gaat gebeuren. Het monitoren van dergelijke beeldvorming kan helpen om de impact van slimme oplossingen te meten en op termijn verstandige beslissingen te nemen.
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Cinema 1

 • Smart GLAM
  Smart Industries
  Smart Cities
  Smart Me & Ethiek
  Smart Mobility
  Where
  Cinema 4

 • Nieuwe tijden vragen nieuwe leiders. Tijden met nieuwe technieken, maatschappelijke waarden en economische vooruitzichten. De economie verandert volgens decennia lange golfbewegingen die we de Kondratiev cyclus noemen. Die golfbeweging maakt dat economische en technische mogelijkheden herkenbare trends uit het verleden laten zien, waarbij leiders kunnen inspelen op die te verwachten trends.
  Smart Industries
  Where
  Waterfront

 • Heb je een passe-partout voor Smart Humanity of heb je Tijdvak 5 (17-24 uur) gereserveerd op 13 december? Dan eet jij als vanzelfsprekend gezellig mee in EYE filmmuseum! Kies je eigen gesprekspartners tijdens een uniek 'Walking dinner’. Alle culinaire hoogstandjes van onze koks vormen samen één compleet diner.
  Smart GLAM
  Smart Industries
  Smart Cities
  Smart Me & Ethiek
  Smart Mobility

 • Archivarissen spelen vaak een rol in films. Archivarissen uit het verleden, archivarissen in de toekomst en archivarissen uit parallelle universums. Zij staan zelden op de voorgrond, maar hun rol heeft verstrekkende gevolgen voor het verhaal. Zij vinden vaak het cruciale stuk informatie of ontdekken dat informatie ontbreekt. Vaak zijn het professionals (ietwat saai) in een bijrol, soms zijn het losers of bureaucraten. Zij kunnen de hoofdpersoon helpen of juist hinderen. Ridders, al dan niet in scifi, crime hunters, tovenaars, nazi’s of Stasi agenten, MI5 spionnen, archeologen, hackers, burgemeesters …  Eigenlijk een heel scala van filmkarakters in de filmhistorie hangt af van archivarissen en hun archieven. In deze sessie proberen we een indruk te geven van de verbeelding van archivarissen en archieven in de filmgeschiedenis. We gebruiken beelden uit bekende en minder bekende films en series. Welke rol hebben archivarissen en archieven in de filmcultuur? Welk belang hebben zij voor de karakters of voor het verhaal? Hoe ziet een archivaris in de film eruit? Voor informatiespecialisten met een hart voor cinema!
  Smart GLAM
  Where
  Cinema 3

 • Bedrijven en organisaties zijn de afgelopen 10 jaar druk bezig geweest met het digitaliseren van hun systemen, onder het mom van “Data is de nieuwe Olie”. Maar wie zich eenmaal verdiept in de wereld van de data, komt erachter dat de tools, de hulpmiddelen om de juiste dingen te doen met data misschien nog wel belangrijker zijn. Jim Stolze neemt ons tijdens zijn lezing mee in de wereld van de algoritmen. Gesteund door het VOGIN fonds/GO fonds heeft hij het initiatief genomen voor een “Algorithm Hall of Fame”. Welke algoritmen zou iedereen moeten kennen? Welke algoritmen spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven, maar zijn bij het publiek onbekend. Wie heeft ze ontworpen? Hoe werken ze? En … hoe zorgen we ervoor dat ze voor de juiste dingen gebruikt worden?
  Smart Industries
  Smart Me & Ethiek
  Where
  Cinema 1

 • Smart GLAM
  Where
  IJ-Lounge

 • Smart GLAM
  Where
  Cinema 4

 • Jaarlijks houdt de redactie van Od een ronde tafel met gasten van binnen en buiten het vakgebied. In een intieme setting wordt dit jaar gesproken over ‘archive by design’. Dit sluit aan bij het thema-nummer van Od dat eind 2018 is verschenen (http://www.sdu.nl/pdf/od/2018/flash.html) en de lezing van Charles Jeurgens en Erik Saaman eerder op de dag (15.00 – 15.45 uur). Aan de ronde tafel zal worden deelgenomen door Eric Burger, Marco Klerks en Erik Saaman.
  Smart GLAM
  Where
  Studio

 • 'Het Stadsarchief Amsterdam vervangt op dit moment de gehele digitale infrastructuur. Dat stelt ons voor nieuwe uitdagingen die samenhangen met een digitaliserende informatiemaatschappij'. zegt directeur Bert de Vries. ‘Op Smart Humanity vertel ik over de digitale ambities van het mooiste Stadsarchief van de wereld en beantwoord ik vragen uit de zaal over mijn visie op duurzame toegankelijkheid.
  Smart GLAM
  Where
  Cinema 4

 • Je kunt pas 'smart' zijn met digitaal als de organisatie een bepaalde digitale volwassenheid heeft bereikt. In deze workshop leer je hoe je de digitale volwassenheid van je organisatie meet en verder optimaliseert.
  Smart Industries
  Where
  Studio

 • Als mens, organisatie en samenleving staan wij aan de vooravond van de vierde industriële revolutie zo stelt het World Economic Forum. Onze postmoderne samenleving is steeds meer gebaseerd op in netwerken verbonden mensen, organisaties en objecten. Netwerken stellen ons in staat ongeacht tijd en plaats onderlinge verbindingen aan te gaan en data en informatie uit te wisselen en te delen tussen willekeurige mensen, organisaties en objecten. Ook de wereldwijde industrie ontkomt niet aan deze ontwikkelingen en termen als industries 4.0, (industrial) internet of things, , smart industries en cyber-physical systems en systems-of-systems worden daarmee steeds gebruikelijker. De nieuwe industriële revolutie vormt een nieuwe uitdaging voor bedrijven en organisaties en vormt een noodzaak om de (productie) processen en daarop aansluitende supply chains opnieuw uit te vinden. Leven, wonen, werken produceren en creëren in netwerken vereist een fundamentele verandering in de perspectieven waarmee wij leven, organiseren en produceren.
  Smart Mobility
  Where
  Cinema 1

 • Het gebruik van linked data uit zich steeds meer in het ‘alles naar alles’ linken in de linked data cloud. Tegelijkertijd zien we een enorme opkomst van het gebruik van Wikidata als centrale hub. Bij de presentatie van beschrijvingen van objecten kunnen we de geïdentificeerde namen van een link naar een thesaurus voorzien en van daaruit andere links aanbieden. De vraag is of het niet veel efficiënter is om direct de Wikidata link aan te bieden, waarbij de Wikidata identifier gebruikt wordt als DE identifier. Het voordeel is dat men in één keer de links heeft naar meer dan 2000 andere bronnen die via Wikidata te bereiken zijn. Sommige instellingen kunnen zelfs een stap verder gaan en zich afvragen of het nog nut heeft een eigen thesaurusrecord te hebben voor namen die al een wereldwijd bekend Wikidata record hebben. De weerstand tegen dit idee is nu nog groot maar de vraag is of dit niet een ontwikkeling is die zich vanzelf gaat voltrekken en of bijvoorbeeld bibliotheken juist in Wikidata moeten investeren door Wikidata te voeden met betrouwbare data maar tegelijkertijd ook de Wikidata identifier moeten omarmen als dé gemeenschappelijke identifier.
  Smart GLAM
  Where
  IJ-Lounge

 • Hackathon
  Where
  Arena

Onze sprekers

Bekijk de sprekers van Smart Humanity 2018.

Locatie

EYE Amsterdam, IJpromenade 1, 1031 KT in Amsterdam